Vereffenaar

Wie niet verantwoordelijk wil zijn voor de eventuele schulden in een nalatenschap, kan die nalatenschap ‘beneficiair’ aanvaarden.

Als de erfgenaam een erfenis beneficiair aanvaardt, moet de erfenis volgens de wet vereffend worden. Dit betekent dat er bepaalde richtlijnen gevolgd moeten worden bij de afwikkeling. Deze richtlijnen zijn te vergelijken met een faillissementsprocedure en werken over het algemeen kostenverhogend. Bij een beneficiaire aanvaarding gaan de schuldeisers voor op de erfgenamen.

Als er onjuist wordt gehandeld, kan de erfgenaam aansprakelijk gesteld worden voor de schade met zijn eigen vermogen. Het is goed om te beseffen dat als er eenmaal beneficiair aanvaard is, de nalatenschap niet meer kan worden verworpen. Schakelt u adviseurs in die niet voldaan kunnen worden uit de erfenis, dan bent u als opdrachtgever gehouden om de kosten te betalen. Het kan dus verstandig zijn u te laten adviseren of de vereffening in handen van een professional te geven.

De wettelijke vereffening heeft als primair doel dat de schuldeisers van de nalatenschap op geordende wijze worden voldaan. Als er genoeg middelen zijn om de schuldeisers te voldoen, zijn de belangen van de schuldeisers gewaarborgd en blijven de maatregelen beperkt. Blijft er vervolgens nog wat over, dan mogen de erfgenamen dat onderling verdelen.

Ik kan u helpen als adviseur of de erfgenamen kunnen mij aanwijzen als vereffenaar.