Wat is een levensdossier?

Een levensdossier is een verzameling van al uw administratie. Dat zijn bijvoorbeeld uw financiële gegevens en verzekeringen, maar ook praktische en medische zaken. U kunt hierbij ook denken aan wilsverklaringen, uw uitvaartwensen, eventueel een levenstestament en een uiterste wil of testament. Uw belangrijkste zaken bij elkaar in een map.

In het levensdossier worden ook alle praktisch zaken over de uitvoering van uw (levens)testament ondergebracht, met name voor degene die het uit moet voeren in het geval dat u (tijdelijk) niet meer zelfstandig zou kunnen handelen of beslissen. Duidelijk is dan wat uw wensen zijn voor alles wat u achterlaat en wat u dierbaar is. Dit levensdossier kunnen we aanpassen op ieder moment dat u dat wilt, omdat u het in eigen beheer heeft.

Voordelen van een levensdossier

· We maken een dossier op maat: u bepaalt wat er inkomt;

· Alles staat op papier, dus u kunt zich bezighouden met meer ontspannen bezigheden;

· Mocht er iets gebeuren, dan is voor de achterblijvers alles duidelijk;

· Eventuele zaken die nog geregeld moeten worden, kunnen we in een stappenplan zetten. Daarbij kan ik u begeleiden. Dit kan gaan over nu, maar ook over bijvoorbeeld uitvaartwensen;

· Als bij het opstellen van uw levensdossier blijkt dat er meer behoefte is aan persoonlijke assistentie – in welke vorm dan ook – dan bespreken we dat en vullen dit aan waar nodig.

Voor het officieel vastleggen van uw wensen met betrekking tot uw testament en of levenstestament moeten we naar de notaris. Hij of zij kan u ook adviseren mocht u nog verdere vragen hebben.