Wat doet een gevolmachtigde of levensexecuteur?

Een volmacht is bedoeld om de zaken te regelen als u (tijdelijk) niet in staat is om uw eigen zaken te regelen of voor een eventuele latere periode van wilsonbekwaamheid. Mensen die bijvoorbeeld pasgeleden de diagnose Alzheimer hebben gekregen, zouden de mogelijkheid van een volmacht kunnen gebruiken. In een levenstestament kunt u dan iemand aanwijzen als gevolmachtigde ofwel een levensexecuteur. Dit kan in eerste instantie een partner of familielid zijn, maar ook een ander vertrouwenspersoon. Als u dat wilt, kan ik deze zaken voor u regelen.

Wat kunt u in dat geval van mij verwachten?

Samen hebben wij in uw levensdossier vastgelegd wat uw wensen zijn rond de financiële en administratieve zaken. Daarnaast zijn allerlei persoonlijke en zorggerelateerde zaken toegevoegd. Als vertrouwenspersoon behartig ik uw belangen en houdt u dus indirect zelf controle over uw levenswensen.

Notaris

Op het moment dat alles goed is doorgenomen, maken we de stap naar de notaris om uw levenstestament op te maken. U bepaalt zelf welke notaris en wie u mee wilt nemen. Uiteraard kan ik u ook hierbij begeleiden.

De notaris stelt vast of u nog bekwaam bent om een levenstestament op te laten maken. Indien de notaris daarover twijfelt, moet een onafhankelijk arts hierin adviseren.

Meerdere opties

· U benoemt mij tot gevolmachtigde;

· Ik adviseer de gevolmachtigde;

· U benoemt mij tot plaatsvervangend gevolmachtigde;

· Ik ondersteun de familie.